Obecní úřad > SAZEBNÍK ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník za poskytování informací

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

« Zpět