Obecní úřad > PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

Případné platby můžete poukázat

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Platby na účty úřadu

Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.


Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 265956681/0300
  • bankovní spojení: ČSOB


Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.


Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce.

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatky ze vstupného

« Zpět