Obecní úřad > ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Popis organizační struktury povinného subjektu

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obec Sopřeč má tyto orgány:

  • Zastupitelstvo obce
  • Starosta
  • Obecní úřad


Zastupitelstvo obce

Je voleno každé čtyři roky v komunálních volbách. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Seznam členů zastupitelstva:

  • Starosta: Jiří Krojidlo
  • Místostarosta: Miroslav Novák
  • Zastupitel: Lucie Vávrová (kulturní výbor)
  • Zastupitel: Pavel Hyvl (výbor životního prostředí)
  • Zastupitel: Miloš Steklý (kontrolní výbor)
  • Zastupitel: Jiří Postl (finanční výbor)
  • Zastupitel: Oldřich Havlíček (výbor rozvoje a správy majetku)


Starosta

Je volen zastupitelstvem. Zastupuje obec navenek. Svolává a řídí zasedání zastupitelstva. Starostu zastupuje místostarosta, který je také volen zastupitelstvem.


Obecní úřad

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a další zaměstnanci zařazení do organizační struktury úřadu. V samostatné působnosti obce plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo. V přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

« Zpět