Obecní úřad > KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontaktní spojení

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Adresa

Obec Sopřeč
Sopřeč 100
533 16 Vápno


Úřední hodiny

Úředním dnem obecního úřadu je pondělí a úřední hodiny jsou stanoveny takto:

  • Letní čas: 19:00 - 21:00 hod
  • Zimní čas: 18:00 - 20:00 hod


Telefon

+420 606 660 252


E-mail

obec.soprec@seznam.cz


Datová schránka

cp9azpwPOZNÁMKA:
Na výše uvedených kontaktech můžete podávat žádosti či stížnosti, předkládat návrhy, podněty či jiná dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

V případě požadavku poskytnutí informací obecním úřadem, získáte informace na základě ústní či písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Náklady, které jsou spojené s poskytnutím informace (vyhledávání informace, zpracování kopie, technické nosiče dat, odeslání informací atd.), je povinen uhradit žadatel. Výše těchto nákladů je stanovena dle ceníku.

« Zpět