Obecní úřad > FORMULÁŘE

Formuláře

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

  • Žádost o výpis z rejstříku trestů
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Žádost o rušení trvalého pobytu
  • Žádost o přidělení čísla popisného


Ostatní formuláře, viz. níže, jsou dostupné na městském úřadě v Přelouči

  • Žádost o vydání občanského průkazu
  • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
  • Žádost na stavební povolení
  • Žádost na ohlášení stavebních úprav
  • Žádost o uznání otcovství

« Zpět