Obecní úřad > DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obec Sopřeč (dále jen "obec") je jedním ze základních územně samosprávných společenství občanů. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jeho občanů a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.


Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.


Obec Sopřeč byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

« Zpět