SDH Sopřeč > POŽÁRNÍ SPORT: HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů Sopřeč

Na této stránce Vám chceme trochu přiblížit náš sbor dobrovolných hasičů. Případné náměty, připomínky či vylepšení k této stránce můžete zasílat zde.


Členská základna | Historie sboru | Fotogalerie | Legislativa | Požární sport: historie | Požární sport: disciplínyHistorie požárního sportu

Reprezentační družstvo naší republiky se zúčastnilo poprvé mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Již na prvním mezinárodním klání získali stříbrné medaile v disciplíně požární útok. Reprezentovali nás tenkrát narychlo secvičení hasiči z Prahy. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již po kvalitnější přípravě dosáhli lepších výsledků - 2x první místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 x 100 m.

V roce 1970 bylo rozhodnuto vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR zavést požární sport pro všechny hasiče v bývalé ČSSR. Požární sport se tak stal součástí odborné přípravy hasičů a zůstal jím až do současnosti. Je uzákoněn § 72, odst. 4, v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

První celostátní soutěž v požárním sportu, lépe řečeno její zárodek, byla uspořádána ještě v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže zejména v nejednotném výkladu pravidel a směrnic, chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích a rovněž některé "narychlo" zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další Mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku, čímž bylo započato s pravidelným každoročním sportovním vyvrcholením nejlepších družstev profesionálních hasičů a to podle pravidla střídavě jednou na Slovensku a jednou v Čechách. Každému Mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celorepublikovou soutěž v příslušné pořádající zemi. V tomto období již byla znát systematická práce v této oblasti, což se projevilo i dosahováním hodnotných sportovních výkonů nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti. Jako příklad možno uvést dosud nejlepší výsledek našeho závodníka na mezinárodní soutěži, kterého dosáhl Ivan Trojan z Třebíče v disciplíně 100 m s překážkami časem 16,31 s v roce 1989 ve Varšavě na soutěži CTIF.

Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečení. Mnohé hasičské záchranné sbory okresu a podniku se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v těchto dalších sportech organizovat sportovní soutěže. V neposlední řadě měl vliv na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení také rozpad východního bloku, kde byly požárnímu sportu dány základy v roce 1937 (konkrétně v bývalém Sovětském svazu) a kde si požární sport vydobyl prestižní pozici ve vzájemném sportovním zápolení hasičů. I přes tyto neblahé faktory se u některých jednotek požární ochrany podařilo udržet požární sport na dobré úrovni a nyní již můžeme konstatovat, že jeho útlum byl zastaven. O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde u mnohých jednotek je tento sport trvale v popředí zájmu jejich členů. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže.Současnost požárního sportu

Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy příslušníků hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků. Každoročním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a mistrovství ČR družstev SDH obcí, kde právo účasti soutěžící získávají v postupových kolech a do mistrovství se kvalifikují nejlepší družstva i jednotlivci.

Za účelem jednotného postupu při organizování sportovních soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín požárního sportu, měření a hodnocení dosažených výkonů, vydal náměstek ministra vnitra a vrchní požární rada ČR pokynem č. 6 ze dne 12. června 2000 pravidla požárního sportu.

Poznámka: Ke čtení a tisku tohoto dokumentu (formát PDF) potřebujete prohlížeč "Adobe Acrobat Reader". Pokud tento program nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout z webových stránek firmy Adobe a to na této adrese: http://www.adobe.com/products/acrobat/.